ZAREZERWUJ MIEJSCE
na najlepszych warunkach!

VIII Szkolenie Real Estate Management

Jak wizerunek obiektu wpływa na wizerunek najemcy?

Najlepsze praktyki współpracy na linii: zarządca-najemca

Dwie, w pełni sprofilowane ścieżki tematyczne:
OBIEKTY BIUROWE
| CENTRA HANDLOWE

24-25 maja

2018 r.
Novotel Malta
Poznań

Malta Poznań

wyjątkowa lokalizacja w centrum Wielkopolski, łącząca shopping, working & relax, Novotel Malta

Przedsprzedaż

1390 zł netto (pokój dwuosobowy)
1599 zł netto (pokój jednoosobowy)
Tylko do 28.02.2018

PROGRAM WYDARZENIA W SKRÓCIE

Ścieżka I - Biurowce
1
Workplace jako element strategii Employer Branding
2
Kultura organizacyjna twojej firmy a dojrzałość do wprowadzenia koncepcji activity based working
3
Workplace strategy a kwestia efektywnego wykorzystania zasobów powierzchni
4
Corporate Wellness
5
Tenant relationship management
6
Projekt budowlany a przebudowa biura
7
Normy pomiaru powierzchni
8
Zarządzanie usługami
Ścieżka II - Centra Handlowe
1
Efektywne zarządzanie częściami wspólnymi
2
Strefa gastronomiczna & food court
3
Społeczność centrum handlowego
4
Problemy średnich i małych centrów handlowych a zmieniające się potrzeby lokalnych społeczeństw.
5
Zagospodarowanie pustostanów i komercjalizacja problematyczna
6
Service charge i opłaty w centrum handlowym - problematyka umów.
7
Problematyczne zapisy w umowach najmu z perspektywy najemcy
8
Koncepty rozrywkowe i lifestylowe w centrach handlowych
9
Strategia tworzenia miksu najemców i przygotowanie rekomercjalizacji

7 powodów, dla których powinieneś przyjechać na VIII Szkolenie Real Estate Management

Wybierz dla siebie ścieżkę tematyczną

Ścieżka I Biurowce

W specjalnej sali spotkają się najemcy i zarządcy przestrzeni biurowych, by rozmawiać o najważniejszych trendach w organizacji przestrzeni biurowej. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu elastycznego miejsca pracy (activity based working) czy corporate wellness mogą całkowicie odmienić wizerunek zarówno biurowca, jak i firmy, wynajmującej w niej przestrzeń. Dowiedz się, jak stworzyć idealne środowisko pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy, a także jak w praktyce tworzyć społeczny wymiar obiektu biurowego.

1. Workplace jako element strategii Employer Branding
Dlaczego współpraca zarządcy i najemcy podczas świadomego budowania wizerunku firmy i obiektu jest tak istotna? Co daje wymiana opinii i doświadczeń obu stronom? Jak komunikować swoje potrzeby, żeby miejsce pracy w pełni odpowiadało oczekiwaniom użytkowników obiektu? Przekonaj się, jak styl i miejsce pracy wpływają na poziom rotacji pracowników. Podczas tego warsztatu najemcy usiądą przy jednym stole z zarządcami, aby nauczyć się skutecznej komunikacji, która pozwoli stworzyć przyjazne środowisko pracy zgodnie z wartościami danej firmy.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • W jaki sposób budować markę obiektu i wspomagać procesy rekrutacyjne swoich najemców?
 • Jakie udogodnienia warto wprowadzić w swoim budynku, aby zwiększyć atrakcyjność obiektu w oczach najemcy?
 • Jak wspomagać najemców w planowaniu i realizacji fit-out-u? (także wtedy, gdy nie posiadają takich kompetencji)
 • Jak zadbać o zadowolenie najemców i długotrwałe umowy najmu, które korzystnie wpływają na utrzymanie, a nawet zwiększenie wartości finansowej budynku?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Co musisz wiedzieć o poziomie zadowolenia pracowników z przestrzeni, w której pracują, żeby dobrze komunikować zarządcy wymagania w stosunku do obiektu.
 • Jak sprawić, aby nowe biuro stało się wizytówką firmy i ułatwiało proces rekrutacji?
 • Jak zarządzać opiniami pracowników i tworzyć atmosferę biura zgodną z wartościami firmy?
2. Kultura organizacyjna firmy a dojrzałość do wprowadzenia koncepcji activity based working
Jak przeprowadzać badania zadowolenia z miejsca pracy wśród pracowników danej organizacji? Jak ich wyniki wpływają na zmianę obiektu biurowego, a także przestrzeni wokół niego? Dowiedz się, w jaki sposób możesz poprawić komfort pracowników (użytkowników obiektu), a przede wszystkim jak wspierać opłacalność biznesu najemcy poprzez odpowiednie zarządzanie przestrzenią biurową.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Poznasz aktualne oczekiwania najemców w zakresie tworzenia elastycznego środowiska pracy
 • Dowiesz się w jaki sposób organizować powierzchnie wspólne, aby wspierać koncepcję activity based working stosowaną przez swoich najemców?
 • Jak przeprowadzać badania związane z kulturą organizacyjną najemców i inspirować ich do zmiany stylu pracy na bardziej efektywny?
 • Jak samemu zarządzać zwinnie procesem obsługi najemcy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz metod i funkcji z obszaru project i change management?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Jak ocenić dojrzałość organizacyjną swojej firmy i za pomocą analizy SWAT (szanse i zagrożenia) stworzyć bazę do współpracy (między innymi z zarządcą), które podniosą kulturę pracy?
 • Jak podczas procesu zmiany prowadzić rozmowy z zarządem, a jak z pracownikami?
 • Zainspiruj się przykładami ciekawych rozwiązań uelastyczniającymi przestrzec pracy w innych obiektach, które podsuną Ci zarządcy na podstawie doświadczeń swoich najemców.
3. Workplace strategy a kwestia efektywnego wykorzystania zasobów powierzchni
Wszystko, co musisz wiedzieć o strategii tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Dowiedz się, jak budować, zarządzać i zmieniać biura, które będą przyciągały atrakcyjnych pracowników oraz w jaki sposób dopasować je do ich potrzeb. Przedstawimy Ci najciekawsze rozwiązania z zarządzania przestrzenią biurową, wykorzystywane przez start upy. Wspieraj innowacyjność pracowników z różnych branż poprzez odpowiednią aranżację biura.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • W jaki sposób  zarządzać powierzchnią biurowca, by być przygotowanym na rozszerzanie lub ograniczanie powierzchni najmu.
 • Poznasz zalety co-workingu i zapewnisz najemcy możliwość pracy w innowacyjnym środowisku start up-ów, by wspierać jego rozwój kultury pracy.
 • Wspieraj efektywność wykorzystania powierzchni poprzez analizę zadowolenia z miejsca pracy przez pracowników najemcy.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Poznasz zalety i wady elastycznej organizacji powierzchni biurowej.
 • Dowiesz się, jak wyznaczyć wśród pracowników liderów zmiany i w efektywny sposób zaplanujesz pracę zespołów zajmujących się innowacjami.
 • Naucz się stylu pracy start up-ów i wykorzystaj podobną energię do wspierania efektywności zespołów.
 • Jak tworzyć przestrzenie wspierające kreatywne myślenie.
 • Dowiesz się, jak zarządzać powierzchnią w większej skali, stale analizując teraźniejsze i przyszłe potrzeby kierowników poszczególnych działów.
4. Corporate Wellness
Dowiedz się, dlaczego warto wprowadzić do swojego biura program corporate wellness? Jak stworzyć różne formy współpracy pracownikom dostosowane do ich stylu pracy? W jaki sposób wydzielić odpowiednią przestrzeń zarówno w biurowcu i wokół niego, by wspierać aktywność i zdrowy tryb życia pracowników? W jaki sposób rozwiązania corporate wellness podnoszą rangę biurowca w oczach najemców i ich pracowników?

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Tworzyć ogólnodostępny program corporate wellness i promować go wśród najemców jako wartość dodaną.
 • Modeli współpracy z operatorem cateringowym, który poprzez odpowiedni dobór diet będzie stanie wspierać program corporate wellness w twoim obiekcie.
 • Dowiedz się, jak zarządzać kalendarzem eventów z obszaru zdrowia, sportu i dobrego samopoczucia i promować ideę corporate wellness w swoim obiekcie.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Wspieraj budowanie swojej marki jako atrakcyjnego pracodawcy poprzez wdrażanie programu corporate wellness, który zwiększa efektywność pracy zespołów.
 • Zarządzaj poziomem niedyspozycyjności swoich pracowników, wspierając ich dobre zdrowie i samopoczucie.
 • Zmniejszaj stres zespołów i wprowadź elementy coachingu, aby utrzymywać wysoką motywację pracowników i zmniejszać ogólny poziom rotacji.
5. Tenant relationship management
Co możesz zyskać dzięki zbudowaniu społeczności wokół obiektu w ramach wzajemnej współpracy najemców i zarządców? Na czym polega rola community managera ze strony zarządcy? Jak może wspierać najemców w ich codziennych problemach? Podczas tego panelu zarządcy i najemcy zastanowią się również, jak dzięki wzajemnej współpracy w ramach społeczności jednego obiektu mogą osiągać wzajemne korzyści.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Dowiesz się, jakie narzędzia, metody i rozwiązania wspierają powstawanie społeczności budynku a jednocześnie budują jego markę.
 • Dowiesz się, jaki jest zakres obowiązków i główne zadania community managera, który zarządza relacjami z najemcami i jego pracownikami.
 • Nauczysz się zarządzania kryzysowego i niwelowania efektów złych opinii o obiekcie i czarnego PR.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Poznasz sposoby systemowego budowania relacji z zarządcą osiągania synergii z innymi najemcami budynku.
 • Dowiesz się, jak dzięki współpracy z innymi najemcami lub zarządcą budować synergię w postaci zniżek dla swoich pracowników czy też korzystniejszego zakupu usług i produktów dla swojego biura.
 • Dowiesz się, jak badać potrzeby swoich pracowników i poprawnie komunikować potrzebę zmian przełożonym i zarządcy budynku.
6. Projekt budowlany a przebudowa biura
W jaki sposób możesz ułatwić sobie pracę przez odpowiednią organizację aspektów prawnych? Jak wyglądają prawne aspekty remontu biura? Podczas tego panelu nauczymy Cię stworzenia precyzyjnego planu prac, uwzględniając w nim współpracę z podwykonawcami. Dowiesz się, jak spełniać wymogi projektowe i poznasz najważniejsze elementy Prawa Budowlanego.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Dowiesz się, jak organizować projekt budowlany w oparciu o precyzyjny kalendarz prac.
 • Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić prace budowlane, aby nie zakłócać pracy innym najemcom.
 • Przekonasz się, jakie formalne zgody i pozwolenia są niezbędne w przypadku remontu biura lub części wspólnych.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Dowiesz się, jak poprawnie określać formalny zakres prac budowlanych i poprawnie go rozliczać z podwykonawcami.
 • Dowiesz się, jak poprawnie zawierać kontrakty na realizację usług budowlanych z uwzględnieniem zapisów umowy najmu.
 • Jak analizować poprawnie zapisy umowy najmu i jakie konsekwencje kosztowe może mieć nieprzestrzeganie jej zapisów? Ta wiedza pozwoli Ci to uniknąć nieprzewidzianych kosztów w budżecie.
7. Normy pomiaru powierzchni
Jakość pomiaru powierzchni jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość opłat z tytułu najmu i eksploatacji biur. Istnieje wiele norm, którymi posługują się właściciele, najemcy, zarządcy i firmy usługowe. Poznaj ich specyfikę i oszczędzaj dziesiątki tysięcy złotych wyłącznie z tytułu poprawnie przeprowadzonego procesu pomiaru.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Poznasz zalety i wady stosowania różnych systemów pomiarów powierzchni z perspektywy najemcy i zarządcy obiektu.
 • Dowiesz się, co powinien zawierać raport z pomiaru powierzchni.
 • Jak mierzenie powierzchni wpływa na kwestie podatkowe?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Poznasz zalety pomiaru w systemie BOMA - najkorzystniejszej normy dla najemcy. Dowiesz się dlaczego jest ona dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.
 • Na czym polega sztuczne "pompowanie" powierzchni najmu i dlaczego jako najemca musisz być tego świadomy?
 • W jaki sposób błędne pomiary generują wyższe opłaty w postaci czynszu, opłat eksploatacyjnych, kosztów mediów itp. i jak uniknąć zbędnych kosztów?
8. Zarządzanie usługami
Zarządzanie usługami i serwisami na terenie budynku lub w biurze to nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla mniejszych zespołów. Poznaj najlepsze zasady i ogólne metody organizowania przetargu na usługi dla swojego budynku. Zapewni to najemcom i ich pracownikom dostęp do serwisów, które zwiększają atrakcyjność i wydajność miejsca pracy.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • W jaki sposób poprawnie kontraktować usługodawców w oparciu o wskaźniki KPI i SLA?
 • Czym są kontrakty edukacyjne i rozwojowe?
 • Czego i kiedy możesz nauczyć się od dostawców usług?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Jak rozpisywać przetargi na usługi biurowe? Poznasz dobre praktyki w tworzeniu konkursów ofertowych.
 • Poprawnie określać zakres usług, by dokonać porównywalnej wyceny.
 • Dowiesz się, jak rozpisywać konkursy na usługi częściowo płatne z budżetu najemcy, a częściowo z budżetu pracownika i jak odpowiednio nimi zarządzać.

Ścieżka II Centra Handlowe

Budowanie pozytywnego wizerunku obiektu handlowego jest jednym najważniejszych aspektów zarządzania, szczególnie istotnym w oczach obecnych i potencjalnych najemców. Dowiedz się, w jaki sposób zarządcy i najemcy mogą wspólnie tworzyć charakter danego budynku i w charakterystyczny sposób wpisać się w tkankę miejską przez organizowanie ciekawych eventów i przestrzeni potrzebnych lokalnej społeczności. Poznasz również aspekty dbania o wizerunek wewnętrzny obiektu, który ma decydujący wpływ na relacje zarządcy z poszczególnymi najemcami.

1. Efektywne zarządzanie częściami wspólnymi
Dobrze funkcjonujące części wspólne w centrach handlowych takie jak hole, ciągi komunikacyjne czy miejsca relaksu mogą stanowić ważny element koncepcji marketingowej obiektu, która wspiera zarówno interesy zarządcy, jak i poszczególnych najemców. Dowiedz się, jak w przejrzysty sposób powinny być rozliczane opłaty za powierzchnie wspólne, a także jak wykorzystać wolne przestrzenie w obiekcie do zwiększania odpowiedzialności obiektu, a tym samym do wzrostu sprzedaży w sklepach.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • W jaki sposób zarządzać inicjatywami zagospodarowania powierzchni wspólnych i jak uczynić z nich wartość dla centrum handlowego?
 • W jaki sposób transparentnie rozliczać koszty i przychody związane z powierzchniami wspólnymi?
 • W jaki sposób wykorzystać powierzchnie wspólne, by wspierać komfort gości centrum handlowego oraz tworzyć na nich udane akcje marketingowe i promocyjne?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Dowiesz się, w jaki sposób powierzchnie wspólne mogą w nowoczesny sposób wspierać marketing i promocję twojej sieci handlowej.
 • Poznasz metody rozliczania kosztów części wspólnych i dowiedz się, co ma wpływ na wysokość Twoich kosztów?
 • W jaki sposób wpływać na zarządcę i zmotywować do większej inicjatywy w kwestii zagospodarowania części wspólnych.
2. Strefa gastronomiczna & food court
To jedna z najważniejszych części usługowych w centrach handlowych. Ich koncepcja i jakość funkcjonowania mają ogromne odbicie w ogólnym postrzeganiu całego centrum w oczach gości i najemców. Niezwykle ważna jest tutaj organizacja przestrzeni oraz zarządzanie kosztami operacyjnymi i procesami logistycznymi. Dowiedz się, jak budować spójne koncepty gastronomiczne, odpowiadające potrzebom gości i najemców gastronomicznych.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • W jaki sposób budować strefę gastronomiczną w oparciu o gusta i preferencje gości, by Twój obiekt cieszył się dużą odwiedzalnością?
 • Jakie koncepty gastronomiczne będą na topie w nadchodzącym roku i jak jako zarządca możesz wykorzystać food court w swoich akcjach promocyjnych?
 • Jak zorganizować serwis czystości w częściach wspólnych food court oraz opanować kwestie logistyczne i technicznych w miejscach szczególnie narażonych na dużą eksploatację, by były wciąż atrakcyjne dla odwiedzających?

Jeśli jesteś najemcą:

 • W jaki sposób skonstruowana jest umowa najmu i jakie zapisy są szczególnie ważne dla biznesu gastronomicznego, by zabezpieczyć jego interesy w kwestiach operacyjnych i kosztowych?
 • W jaki sposób odpowiadać na potrzeby i zmieniające się gusta gości oraz tworzyć programy lojalnościowe i promocje, by nasza marka była pozytywnie odbierana przez klientów, a nasz biznes przynosił odpowiedni zysk?
 • Jak w relacjach z zarządcą zabezpieczać się przed konkurencją i możliwością jej powstania w okresie najmu?
3. Społeczność centrum handlowego
Budowanie zaangażowania gości i ich przywiązania do jednego centrum jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją zarządcy centrum handlowego, ponieważ odwiedzalność obiektu jest kluczowa dla zadowolenia najemców i chęci zostania w nim najdłużej. Przekonaj się, w jaki sposób tworzyć społeczności, zarządzać nimi oraz osiągać wyznaczone cele marketingowe. Poznaj zasady tworzenia programów lojalnościowych i dowiedz się, jak implementować je w swoją strategię marketingową oraz swoich najemców. Spraw, aby Twój obiekt cieszył się zaintesowaniem zarówno ze strony nowych, jak i ze starych najemców.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Dowiedz się, jakimi kanałami marketingowymi i PR- owymi utrzymywać kontakt z gośćmi centrum handlowego, łącząc sferę tradycyjną z social media
 • Poznaj najskuteczniejsze metody tworzenia programów lojalnościowych z uwzględnieniem interesów poszczególnych najemców
 • Dowiedz się, jak budować markę centrum handlowego jako miejsca scalającego lokalną społeczność.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Poznaj metody tworzenia programów lojalnościowych i promocyjnych w oparciu doświadczenia znanych marek
 • Dowiedz się, jak organizować akcje marketingowe i promocyjne, by wpisać się w działania zarządcy
 • Uwzględnij lokalny kontekst swoich działań marketingowych i promocyjnych i buduj przywiązanie do swojej marki w okolicy centrum handlowego
4. Problemy średnich i małych centrów handlowych a zmieniające się potrzeby lokalnych społeczeństw.
Obiekty komercyjne coraz częściej pełnią rolę miastotwórczą, szczególnie w mniejszych miejscowościach, w których dostęp do oferty rozrywkowej bywa ograniczony. Stworzenie niestandardowych przestrzeni, a także współpraca z lokalnymi najemcami może być często świetnym rozwiązaniem dla małych oraz średnich centrów i parków handlowych. Z owocnej współpracy zarządców z lokalnym biznesem może powstać unikalne, charakterystyczne miejsce, które zapadnie w pamięć lokalnej społeczności.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Jakie formaty lokalne warto tworzyć, by odpowiadać potrzebom lokalnych społeczności?
 • Jaki miks najemców zapewnia centrum handlowemu w lokalizacjach drugorzędnych szanse powodzenia?
 • Jak organizować infrastrukturę centrum handlowego by zapewniać odpowiedni poziom obsługi gości i nie przeinwestowywać?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Kiedy i czy warto rozpoczynać swój biznes w lokalnym centrum handlowym?
 • Jak rozpoznać potrzeby zakupowe lokalnych społeczności i jakie są zasady dobierania oferty w lokalizacjach non-core (niezwiązanych z działalnością podstawową)
 • Kiedy i na jakich zasadach warto inwestować w lokalizacje z chwilowymi problemami, które są w trakcie rekomercjalizacji? Dowiedz się i zmnimalizuj ryzyko swojej inwestycji.
5. Zagospodarowanie pustostanów i komercjalizacja problematyczna
Każde centrum handlowe powinno mieć strategię na wypadek pojawienia się pustostanów. Zdobądź przewagę nad konkurencją i w efektywny sposób zarządzaj pustymi przestrzeniami. Dowiedz się, jakie są najlepsze sposoby ich zagospodarowania oraz w jaki sposób komercjalizować trudne przestrzenie. Buduj koncepcje handlowe, poszukuj synergii wśród najemców oraz twórz przyjazne przestrzenie coworkingowe, relaksu, czytelnie oraz lokale przeznaczone na inną aktywność.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Poznaj metody czasowego i trwałego zagospodarowania pustostanów inne niż komercjalizacja, wpływające na strategię marketingową CH.
 • Dowiedz się, w jaki sposób zachęcać potencjalnych najemców do zajmowania wolnej przestrzeni.
 • Stwórz dogodny system warunków dla najemców o mniejszych możliwościach finansowych lecz posiadających atrakcyjną ofertę produktową dla Twojej grupy docelowej.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Dowiedz się, jak reagować, gdy poziom pustostanów niebezpiecznie wzrośnie i czego możesz spodziewać się od zarządcy.
 • Przekonaj się, jakie możliwości relokacji stwarza wysoki poziom pustostanów i na jakich zasadach możliwa jest zmiana lokalu?
 • Poznaj zapisy i kary umowne związane z poziomem pustostanów centrum handlowego.
6. Service charge i opłaty w centrum handlowym - problematyka umów.
Koszty eksploatacyjne i serwisowe stanowią jedne z ważniejszych części składowych ogólnej sumy kosztów najmu. Są również najczęstszą przyczyną występowania konfliktów pomiędzy zarządcą a najemcą. Dzięki odpowiedniej wiedzy możesz ich uniknąć. Umiejętność poprawnej interpretacji i przyporządkowania poszczególnych kosztów jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania centrum handlowego. Dlatego pomożemy Ci perfekcyjnie ją opanować.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Dowiedz się, jak poprawnie rozliczać umowy z tzw. CAPem.
 • Poznaj najważniejsze interpretacje związane z podziałem kosztów na CAPEX i OPEX.
 • Poznaj najlepsze praktyki jeśli chodzi o raportowanie kosztów do właścicieli i najemców CH i tym samym zadbaj o satysfakcję obu stron.

Jeśli jesteś najemcą:

 • Chroń swoje interesy i poznaj różnice między opłatami serwisowymi a wspólnymi kosztami marketingowymi CH.
 • Poznaj sposoby rozliczania kosztów typu service charge i dowiedz się, jakie zapisy są dla Ciebie korzystne,
 • Dowiedz się, co zrobić gdy nie zgadzasz się z końcoworocznym podsumowaniem kosztów i nie chcesz płacić wyrównania. Dowiedz się, w jaki sposób oczekiwać wglądu w faktury kosztowe i jak sprawdzić ich poprawność?
7. Problematyczne zapisy w umowach najmu z perspektywy najemcy
Dobra konstrukcja umowy najmu chroniąca interesy najemcy jest podstawą jego funkcjonowania w centrum handlowym przez cały okres najmu. Warto poznać tajniki zapisów dotyczących poszczególnych kosztów, kar umownych oraz warunków użytkowania powierzchni, by zabezpieczać swoje interesy w wieloletniej perspektywie.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś najemcą:

 • Poznaj katalog kar umownych i dowiedz się, kiedy warto przystać na ich stosowanie a kiedy ich unikać?
 • Przeanalizuj swoją umowę pod kątem działalności operacyjnej i dowiedz się, gdzie istnieją ryzyka których należy unikać,
 • Poznaj strategie całkowitego wycofania się z galerii handlowej, by móc podjąć odpowiednią decyzję w sytuacji kryzysowej.
 • Dowiedz się, w jakich warunkach i w jaki sposób renegocjować umowę najmu, by była korzystna dla Twojej firmy.
8. Koncepty rozrywkowe i lifestylowe w centrach handlowych
Coraz więcej mówi się o tym, że poza funkcjami handlowymi centra handlowe powinny stać się również centrami rozrywkowymi. Klienci chcą bowiem przede wszystkim miło spędzić czas, uczestnicząc w projektach i wydarzeniach korzystając z różnorodnej oferty centrów handlowych. Dowiedz się, jakie trendy obowiązują w tym obszarze oraz przekonaj się, jak tworzyć spójne koncepty rozrywkowe uwzględniające potrzeby różnych grup odbiorców.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Jakie modele rozrywkowe przyciągają dużą liczbę gości oraz z czym dla zarządcy budynku wiąże się współpraca z najemcą usługowym z obszaru rozrywki?
 • W jaki sposób obsłużyć siłownie i koncepty sportowe?
 • Jakie koncepty rozrywkowe dostępne są na rynku i które z nich warto adaptować w swoim obiekcie?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Jakiego rodzaju centra handlowe rokują na długotrwałe prowadzenie biznesu?
 • W jaki sposób ocenić potencjał lokalnych społeczności i możliwości jakie stwarza CH, analizując dotychczasowe kampanie marketingowe i poszukując synergii wśród obecnych najemców?
 • Jak za pomocą eventów rozpoznać, które koncepcje warto wdrażać na stałe?
9. Strategia tworzenia miksu najemców i przygotowanie rekomercjalizacji
Czy będziemy żyli w czasach ciągłej rekomercjalizacji? Czy dynamika współczesnych zmian i oczekiwań klientów centrów handlowych wymusi na zarządcach i właścicielach zupełnie nowe podejście do budowania portfela najemców? Podstawą do tych rozważań jest analiza zapotrzebowania lokalnego rynku na poszczególne formaty oraz zainteresowanie klientów ofertą poszczególnych najemców. Dowiedz się, jak przygotować dojrzałą strategię rekomercjalizacji w oparciu o trendy rynkowe oraz zapotrzebowanie rynkowe.

Zobacz, czego się nauczysz:

Jeśli jesteś zarządcą:

 • Kiedy czas na lekkie korekty w modelu komercjalizacji? W jaki sposób prowadzić rozmowy z najemcami, gdy dostrzegamy błędy w obsłudze lub jakości świadczenia usług wpływające na ogólny poziom postrzegania CH?
 • W jaki sposób przygotować strategię rekomercjalizacji w oparciu o największego najemcę w naszym obiekcie, a jak kiedy takiego nie mamy?
 • Jakimi narzędziami i metodami analizować potrzeby zakupowe gości, które będą podstawą do rekomercjalizacji?
 • Jak remont części wspólnych i ogólna jakość techniczna CH wpływa na jego postrzeganie przez najemców i klientów?

Jeśli jesteś najemcą:

 • Analiza własnego biznesu - czy dobrze pozycjonujemy się względem konkurencji wewnątrz CH i na zewnątrz?
 • Asortyment a kwestia sprzedaży przy wsparciu marketingu i promocji - czy na pewno jesteśmy dopasowani do potrzeb? Jak analizować trendy?
 • Kiedy nie pasujemy do wizji CH i należy je opuścić?

Przedsprzedaż!

Zgłoś się na najlepszych warunkach już teraz!

Przedsprzedaż kończy się za:


dni

godzin

minut

sekund

 

Przedsprzedaż kończy się 28.02.2018 lub po wyczerpaniu pierwszych 100 biletów.Pozostało:
92 / 100
biletów

Cena standardowa: 2199 zł netto

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

Ze strony najemców:
 • office managerów,
 • administration managerów,
 • business development managerów,
Ze strony zarządców:
 • property managerów,
 • asset managerów,
 • właścicieli obiektu,
 • zarządców obiektów sieciowych lub portfeli nieruchomości.

Lokalizacja wydarzenia

Wydarzenie odbywa się w wyjątkowym miejscu na mapie Poznania. Malta jest świetnym przykładem obszaru geograficznego, w którym kluczową, miastotwórczą rolę pełnią nieruchomości komercyjne. Niedaleko malowniczego Jeziora Malta znajdziemy Galerię Malta czy biurowiec Malta House. Uczestnicy wydarzenia po zajęciach będą mogli skorzystać z uroków Term Maltańskich, na które otrzymują 20% rabatu.

Wydarzenie odbywa się w Novotelu Malta, którego przytulna aura z pewnością będzie sprzyjać mniej formalnym rozmowom i nawiązaniu wartościowych relacji, które pomogą w zdobywaniu kolejnych zawodowych doświadczeń i konfrontacji zdobytej wiedzy podczas szkolenia. Aby ułatwić to naszym uczestnikom, zorganizowaliśmy dla nich wieczorne Garden Party, podczas których czeka ich wiele atrakcji - niespodzianek. Nasi uczestnicy nie muszą się martwić wyborem noclegu – cena szkolenia obejmuje też nocleg.

Co otrzymasz, zapisując sie na VIII Szkolenie Real Estate Management?

BILET WSTĘPU a VIII Szkolenie Real Estate Management 24-25 maja 2018 r. - jedyny w swoim rodzaju, warsztowy event w branży real estate.
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, który potwierdzi wiedzę nabytą podczas szkolenia.
DOSTĘP DO PREZENTACJI naszych ekspertów - w każdej chwili będziesz mógł powtórzyć nabytą już wiedzę i jeszcze raz na spokojnie ją przeanalizować.
WSTĘP WOLNY na wieczorne Garden Party, podczas których będziesz miał szansę integrację z innymi uczestnikami rynku!
20% ZNIŻKI na wstęp na Termy Maltańskie!
DARMOWY NOCLEG w Novotelu Malta, w którym odbywa się wydarzenie.

Zgłoszenie

Uwaga! Tylko do 28.02.2018 bilety w najniższej cenie!

1390 zł netto zakwaterowanie w pokoju dwuosobowy

1599 zł netto zakwaterowanie w pokoju jednoosobowy

UWAGA! Poniższe ceny dotyczą tylko oferty promocyjnej - tylko do 28.02.2018 lub wyczerpania puli 100 biletów!W bieżącej ofercie (przedsprzedaż do 28.02.2018) pozostało:
92 / 100
biletów

Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny, aby uzyskać najlepszą cenę:

1. Zgłoszenie dla:

Uczestnik 1.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 2.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 3.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 4.
E-mail
Stanowisko
Uczestnik 5.
E-mail
Stanowisko


2. Wybierz swój bilet:

Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
1390 zł netto
zamiast 2199 zł netto

Oferta ważna tylko do 28.02.2018

Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
1599 zł netto
zamiast 2199 zł netto

Oferta ważna tylko do 28.02.2018


3. Dane zamawiającego:

Dane takie same jak pierwszego uczestnika
Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Zgody formalne:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych i ich udostępnianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) innym podmiotom z nim współpracującym. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wysłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Wypełnij poniższy formularz.
Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 1 godziny!

 

 

Wiadomość*:

Nie jestem robotem 

Reklama:

Sebastian Pierzgalski
tel. kom. 601 325 345
adres mail

Reklama:

Bartłomiej Jęchorek
tel. kom. 605 450 049
adres mail

Uczestnicy:

Paweł Brzózka
tel. kom. 536 812 216
adres mail

Patronaty:

Angelika Majkut
603 155 393
adres mail

Merytoryka:

Krzysztof Kogut
adres mail

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa wydarzeniu jest wniesienie opłaty uczestnika w wysokości 2199 zł + VAT/osobę
 2. Opłata obejmuje: nocleg z 24/25 maja 2018, uczestnictwo w Szkoleniu we wszystkich prelekcjach i warsztatach, przerwy kawowe, napoje, obiad, pełne materiały konferencyjne, certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu.
 3. Rabaty:
  • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy powyżej 3 osób ceny do ustalenia indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny tel. kom. 536 812 216, lub mailowy pawel.brzozka@forum-media.pl
 4. Rezygnacja:
  • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Szkoleniu do 21 kwietnia 2018 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a przed 4 maja 2018 r., zostanie obciążony kwotą w wysokości 200 zł netto + VAT/osobę. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 4 maja 2018 r., a nie wezmą udziału w Szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
  • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Szkoleniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora Szkolenia)